Публикации с етикет ·

бизнес

·...

Иновациите в разплащанията

няма коментари

По-широкото използване на електронни разплащания от институциите, бизнеса и крайните потребители е един от сигурните за борба със сивата икономика, както и за по-ефективното планиране и разходване на публични средства. А това рефлектира върху цялото общество. Затова инвестициите в иновации в настоящето всъщност са инвестициите на бъдещето по-справедливо общество и по-комфортно ежедневие на гражданите. Този процес изисква сътрудничество на няколко нива – правителство, бизнес и граждани, с които ние работим успешно на глобално и локално ниво. 

Емоционална интелигентност. Що е то?

няма коментари

emotional intelegenceВ преводаческата ми практика съм превеждал устно на всякакви събития – конференции, семинари, бизнес срещи. Интересното при тях е, че винаги можеш да научиш нещо ново, било то за бизнес, маркетинг, философия, психология или нещо друго.

Преди време имах възможността да превеждам на един фирмен семинар, съчетан с уъркшопи, т.е. имаше теоретична и практическа част. Там лекторът засегна темата за емоционална интелигентност. Бях се запознал предварително с тематиката и терминологията на събитието, за което превеждам чрез предварително предоставените подготвителни материали.

Ето що е това емоционална интелигентност. Представлява способността даден човек да възприема и контролира както собствените си емоции, така и тези на другите, да ги различава и назовава правилно и чрез информацията за тях да направлява поведението и мисленето.

За някои хора от бизнеса емоциите са признак на слабост. Неписано правило в тези среди е, че емоционалността пречи на трезвата преценка на ситуацията, затова е в разрез с професионализма. Други пък се обиждат, когато им се каже, че нямат емоционална интелигентност – приемат го все едно умението им да общуват е поставено под въпрос.

Емоционално интелигентните хора са по-убедителни, умеят да влияят на останалите и тези неща идват при тях по естествен път. Те са способни да се справят с предизвикателства по-добре и са по-издържливи на напрежение. Ето защо хора с власт, но без емоционална интелигентност, могат да станат агресивни и неконтролируеми при възникване на проблемна ситуация.

Собствениците на бизнес и мениджърите все още не съзнават напълно ползите от развиването на умения в областта на емоционалната интелигентност. Но вече дори някои бизнес академии изискват от кандидатите да попълнят такъв тест, преди да ги приемат. В някои среди този тест се смята за по-точен индикатор за успех от IQ теста. Идейно е да го прилагат и у нас. 🙂