Фотоапаратът пак е на мода

Именно защото стойността на снимката се е обезличила заради непрекъснатото бързо заснемане, е време за промяна. Явно и във фотографията има пренасищане и консуматорство.