Сигурно сте забелязали, че когато търсим или говорим за някой продукт, в социалните мрежи започват да ни излизат реклами с него. Това е така, защото мобилните устройства и компютърните системи, които използваме, са оборудвани с алгоритми за персонализирано рекламиране и следене на потребителското поведение. Тези алгоритми анализират нашите онлайн дейности, като например търсенията в интернет, съобщенията в социалните мрежи и онлайн покупките, за да определят нашите интереси и предпочитания.

Когато говорим за определен продукт или услуга, тези алгоритми бързо забелязват ключовите думи или фрази от нашата комуникация и започват да показват реклами, свързани с този продукт или услуга, на нашите устройства. Така се създава впечатлението, че рекламите са „случайно“ насочени към нашите интереси, въпреки че те са резултат на алгоритмично определените нишки на рекламата.

Този модел на персонализиране на рекламата често се използва от рекламодателите, за да увеличат ефективността на техните кампании и да постигнат по-висока конверсия и продажби. Въпреки че този модел може да бъде полезен за рекламодателите, той също така предизвиква въпроси относно защитата на личните данни на потребителите.