Максимална минимизираност

Предполагам, че израз като „максимална минимизираност“ може да ви прозвучи малко объркан в началото. На практика обаче няма нищо сложно, ако вникнете малко дълбоко в значението. Всъщност това е изразът, който използвам, за да обясня умението да вършим максимално много задачи с максимално качество за минимално време. т.е. да постигнем максимални резултати с минимален арсенал …