Орлин Алексиев е общински съветник от Столичния общински съвет, който заема отговорната длъжност председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ). Този Фонд се занимава с акумулирането на средствата, постъпили от приватизация на общинско имущество и се инвестират в проекти, целящи облагородяването на град София.

Основен приоритет за Столичния общински съвет и Фонда е инвестирането в проекти, свързани с подобряването на инфраструктурата на образованието.

Проучванията през последните години показват, че заобикалящата среда силно влияе на начина, по който учениците възприемат предоставената им информация. Ако те се намират в едно студено, тъмно съоръжение с остаряла база, това би имало негативен ефект върху учебните им резултати, както и обратното – ако обстановката е приветлива, топла и приятна, това повишава желанието на децата да посещават учебната институция и да учат нови неща. Ето защо Столична община се старае чрез средствата от СОПФ да създаде подходяща среда, в която децата да растат и учат, да се осигури необходимия капацитет и място за всички деца в детските градини и училища в града чрез строителство на нови и разширение на съществуващите сгради.

Орлин Алексиев уточни в интервю за медиите, че след земетресението през 2012-а година е извършено обследване на сградния фонд, ползван от училища и детски градини, като са се направили конкретни предписания за укрепване на сградите район по район.

По света детските градини и училища се проектират и реконструират по специални модели, така че децата, в зависимост от тяхната възраст, да могат да възприемат най-бързо и дълготрайно предлаганата информация. Така например е доказано, че децата в предучилищна възраст и началните класове, много по-лесно и бързо запомнят докато играят или сами изпробват дадена теория. Ето защо много детски градини и класни стаи са пригодени за едно „неформално“ обучение, в което детето не е принудено да седи на чин и да гледа черната дъска, а е сред цветни и интересни предмети, които му помагат да усвои по-добре материалът.

Спортът от друга страна заема също толкова важна част в развитието на децата. Ето защо Орлин Алексиев и СОПФ реализират редица проекти за реновирането на спортните салони на училища и осигуряването на повече места за спорт на открито.