Паркоместата за инвалиди

Радвам се, че на все повече места се предвижда пространство за паркоместа за инвалиди. Трябва да има такива, защото са необходимост от главна степен. Но има и още едно важно условие – да се използват по предназначение. Честно казано, дразня се, когато си търся място за паркиране и не намирам такова. За съжаление подобни ситуации …