Натрупал ли си социален капитал?

Миналия ден, както случайно си ровех в интернет, попаднах на понятието „социален капитал“. И преди бях го чувал, но не можех да си спомня какво точно означава. Имах някаква остатъчна бегла представа в съзнанието си, но така и не можах да се сетя какво беше това. Можех само да предполагам, изхождайки от името на словосъчетанието. …