Натрупал ли си социален капитал?

Миналия ден, както случайно си ровех в интернет, попаднах на понятието „социален капитал“. И преди бях го чувал, но не можех да си спомня какво точно означава. Имах някаква остатъчна бегла представа в съзнанието си, но така и не можах да се сетя какво беше това. Можех само да предполагам, изхождайки от името на словосъчетанието. Това някак загложди вътрешното ми аз, което не можеше да остави нещата така неизяснени. Е, днешният пост е следствие от описаните горе събития.

connections_zps25acff9aПод социален капитал разбираме потенциалният ресурс, който може да се извлече от социалните взаимоотношения на един индивид. Хората обменят социален капитал, за да си осигурят достъп до необходимите ресурси благодарение на останалите в социалната система или за да подобрят имиджа си, асоциирайки се с конкретна социална група. Човек с добра позиция в една група разполага със социалния капитал да поиска помощ от членовете й или пък, споменавайки, че е част от нея, той може да впечатли други хора и да получи достъп до възможности, които преди това са били недостижими.

Ако се обърнем към света на бизнеса, пример за ползите на служител с натрупан социален капитал са неколкократните повишения и увеличаването на заплатата му. Разполагайки с този социален капитал, той е улеснен при търсенето на нова работа. Стойността на социалния капитал е различна в зависимост от целта, за която е нужен. В кариерата необходимите ресурси биха били набавянето на полезна информация, статус, доверие, възможности за развитие. Социалният капитал придобит вътре в организацията е по-ценен, когато става дума за повишение, докато този, извлечен от взаимоотношения извън нея, може да се използва успешно при смяна на компанията. Липсата на социален капитал води до ограничени възможности и постижения.

Социалният капитал се ражда във взаимоотношенията с останалите. Ако например от приятел научиш за свободна работна позиция, при положение че си търсиш работа, то тази информация е социален капитал само за теб, защото именно на теб ти е от полза. Той идва от познанствата, които имаш, или от групите, към които принадлежиш, и ти помага да вървиш напред. Стана ли ясно?