Няколко думи за традициите

Понякога ми се струва, че светът се развива и се променя много бързо. Спомням си как традициите някога бяха повече на почит и се вършеха някак по естествен начин. Да се събере семейството за вечеря в едно що годе нормално време от порядъка на 19-20 ч., това си беше нещо нормално, а не лукс. Срещаше …