Синя икономика

След 10 години всеки десети работещ в Кипър ще е зает в „синята икономика“. 80% от всички работни места в нея ще са в морския и крайбрежен туризъм, като техния брой през този период ще нараства значително, отразявайки голямото значение на сектора за развитието на страната. Веднага след него се нарежда морският транспорт и търговското корабоплаване, в чиито ведомости ще е всеки един от шест заети в „ синята икономика“.

Сред най-търсените кадри в близкото бъдеще ще бъдат мениджърите на пристанищни съоръжения, оператори на портални кранове, морски адвокати, специалисти по управлението и опазването на морската среда, морски инспектори, квалифицирани работници в областта на аквакултурата и рибарството. Така вижда „ сините професии до 2026г. в Кипър специално проучване на работната сила, разработено и представено от Центъра за развитие на човешките ресурси. В него се анализира „Синята икономика“ в страна, в която включва 39 икономически сектора групирани в 6 основни категории, за да се индентифицират нейните потребности от специалисти в следващия 10 годишен период. Целенасочената подготовка на необходимите кадри, навременното им образование и обучение, придобиването на специални умения и квалификации играе важна роля за реализиране на огромните възможности.