Китайският превод е най-скъп

Като цяло преводаческите умения се таксуват различно на пазара на труда.  Истински парадокс е, че най-скъпо платените езици всъщност са най-рядко търсени, а най-говоримите се заплащат скромно, при това конкуренцията за тях е голяма. Често желаните за работа езици са английски, немски, френски, испански. Те принадлежат към първа група езици, в която цената за превод …