За това или затова

ekiputКато съм почнал с езиковите консултации, да я карам докрай. Естествено, че бях провокиран пак от фейсбук публикация. Попаднах на пост, в който беше публикуван интересен откъс от край на ученическо съчинение, в което ученикът явно изпаднал в творческа безпомощност да завърши достойно съчинението, много оригинално беше нарисувал един жираф с обяснението: не знам как да завърша, за това ще нарисувам един жираф. Отдолу естествено следваше унищожителна критика от страна на проверяващата и не много висока оценка. Макар че мене ако питате, оригиналността винаги трябва да се поощрява. Защото правопис може да научиш и на стари години, но ако ти липсва полет на въображението обикновено е за цял живот. От коментарите под съчинението, доста хора коментираха, че затова се пише слято, а не разделно, както го е написал ученикът. Истината е, че това съчетание може да се пише разделно, може да се пише и слято – просто си има правило за това и него ще обясня днес. Когато съчетанието от предлога за и показателното местоимение е използвана в значение “по тази причина”, тогава се пише слято. Пример: Аз няма да ходя на кино, затова ще си бъда вкъщи, което означава Аз няма да ходя на кино, по тази причина ще си бъда вкъщи. Има и случаи, когато е правилно това съчетание да се напише разделно – когато съчетанието от предлога за и показателното местоимение не е използвано в този смисъл и не е образувало смислова цялост с ново значение. Пример: Той е наказан за това, че вчера е избягал от час. Надявам се, че съм бил полезен. Както винаги:)