Подхранвайте ангажираността на служителите си постоянно

Не знам дали знаете, но ангажираността на служителите (employee engagement) е голяма тенденция напоследък, особено на запад. Има цели компании, които предлагат на други фирми такава услуга – т.е. как да поддържат служителите си мотивирани дотолкова, че да чувстват фирмата, в която работят, като своя и да дават всичко от себе си тя да върви напред.

Measuring-employee-engagement-inspiration-metricПо презумпция най-ангажираните служители са и най-продуктивни. Дали обаче в действително е така? Оказва се, че това не може да служи като всеобщо правило. Понякога се случва най-непродуктивните служители да са и най-мотивираните да дадат 100 процента от себе си, а най-продуктивните да мотивация. Още повече, онези, които се справят най-добре, няма да останат във фирма, в която не се чувстват ангажирани. Това значи, че тяхната ангажираност постоянно трябва да се поддържа, защото в противен случай ще напуснат. Има няколко начина да се избегне това.

Оставете онези, които постигат високи резултати, да използват всичките си умения в работата. Според проучване на LinkedIn един от трима служители си търси нова работа като причините може да са, че не намира сегашната си за достатъчно ангажираща или ролята, която изпълнява там, не отговоря на уменията му, а за него е много важно да може да ги прилага.

Потърсете отговорност от служителите, които не се представят добре, и оценете работата на онези, който се справят отлично. Често се случва един служител, който постоянно показва добри резултати, да остане недооценен, защото от него така или иначе се очаква да се справи. Той намира за обезкуражително да не получи признание, а в същото време да не се държи сметка на колегите му, чиито постижения са по-ниски.

Към идеите на служителите трябва да се подхожда с уважение. Те трябва да се чувстват свободни да ги споделят, а това е един от най-важните фактори за постигане на удовлетвореност от работата и ангажираност. Работодателят не само трябва да изслушва тези идеи, но и да ги взима предвид.