Иновациите в разплащанията

По-широкото използване на електронни разплащания от институциите, бизнеса и крайните потребители е един от сигурните за борба със сивата икономика, както и за по-ефективното планиране и разходване на публични средства. А това рефлектира върху цялото общество. Затова инвестициите в иновации в настоящето всъщност са инвестициите на бъдещето по-справедливо общество и по-комфортно ежедневие на гражданите. Този …

Емоционална интелигентност. Що е то?

В преводаческата ми практика съм превеждал устно на всякакви събития – конференции, семинари, бизнес срещи. Интересното при тях е, че винаги можеш да научиш нещо ново, било то за бизнес, маркетинг, философия, психология или нещо друго. Преди време имах възможността да превеждам на един фирмен семинар, съчетан с уъркшопи, т.е. имаше теоретична и практическа част. …