Полезно или не е предизвикателството на GoodReads

Попадали ли сте на социалната мрежа GoodReads? Предназначена е основно за книги и най-голямото предимство й е, че е изключтено богата на информация. Всеки човек може да пусне заявка за книга за добавяне, ако тя липсва, както и да прави предложения за поправки. По този начин потребителите спомагат за качеството на сайта, което важен фактор за ангажирането на вниманието им. Повечето от книгите, на които аз съм попадал, освен това са с повече от едно издания и информацията за тях е на различни езици в зависимост от страните, в които книгата е преведена и издадена. Всички тези екземпляри обаче са свързани с един друг и оценката за книгата се смята средно между тях. Това означава, че ако вие искате да потърсите повече информация за „Да убиеш присмехулник“ например, ще имате средно аритметична оценка от повече от 2 млн. и ревюта от 50 хил. читатели. Не звучи зле, нали?

good-readsGoodReads обаче има още една функция, на която ми се иска да обърна внимание. В началото на всяка година можете да отправите предизвикателство към себе си във връзка с това колко книги си поставяте за цел да прочете през настоящата година. В последствие можете да си отбелязвате в сайта кога сте ги започнали, кога сте ги дочели и как оценявате самите вие тази книга. Донякъде е полезно, защото следите по-лесно читателски си прогрес и се мотивирате, но от друга страна… предизвикателството на GoodReads неизбежно набляга на количеството за сметка на качеството. В тази връзка аз например предпочитам да чета по-дебели и задълбочени книги вместо онези историйки еднодневки, които едва надхвърлят 100 стр.

Разбирам обаче, че аз съм едно по-различно поколение. Вече минах 40-те години и начинът ми на мислене няма много общо с този на младежите. На тях бих предложил да наблягат на количеството, за да могат по този начина да трупат читателски опит. В началото не е толкова важно какво четеш, а просто да четеш. Навиците и предпочитанията се изграждат с времето и практиката. Всеки човек в последствие се научава да различава качественото четиво от некачественото. Затова…

Изводът ми е следният. Годишното предизвикателство на GoodReads е полезно за младите, но не чак толкова за хората с натрупана богата читателска култура.