Характерно за творческите личности

Творческите хора просто са различни. В тях има нещо очарователно, почти магично, чрез което успяват да видят света от друга гледна точка. Нещата, които правят и решенията, които вземат, не са продиктувани от логика, а от усет и доза креативност. Дали това е дарба, която всеки би искал да притежава, как мислите? Креативните хора могат …

Опознай мислите си, за да…

Има доказателства, че мисленето за събитията, които ни се случват, имат голямо влияние върху това, което чувстваме и начина, по който действаме. И тук не става въпрос само за големите важни събития в живота ни, но и за дребните и на вид незначителни неща. Начинът ни на мислене обаче не винаги е правилен, а това …