Творческите хора просто са различни. В тях има нещо очарователно, почти магично, чрез което успяват да видят света от друга гледна точка. Нещата, които правят и решенията, които вземат, не са продиктувани от логика, а от усет и доза креативност. Дали това е дарба, която всеки би искал да притежава, как мислите?

Креативните хора могат да разгърнат потенциала си във всяка област. Припомнете си гении като Вивалди и Моцарт, или пък Тесла, променил историята в научните среди. Сигурно имате приятел, който обича да рисува, или познат, който свири прекрасно на пиано. А може би самите вие притежавате качествата, характерни за творческите личности.

Според позитивната психология могат да се разглеждат над 20 силни страни, които са отличителни за креативните хора, но аз избрах да ви разкажа за най-основните, поне според мен. Нека ги видим:

Активен ум
Творческите хора имат постоянна жажда за учене, за опознаване и откриване на нови неща. Умът им работи активно на различни честоти. Отдават се на мечти, а когато се отнесат в своя собствен свят, стават по-способни да изпълняват задачите си.

Откровени и честни
Доста често срещана характеристика при тези хора е тяхната честност и откровеност. Те не се страхуват да изразят мнението си открито или да предложат нестандартен подход в работата или личния си живот. За съжаление, доста често остават неразбрани или дори са сочени за странни, само защото са различни.

Разсеяни
Често се смята, че творчеството е свързано с моменти на вдъхновение, муза или късмет. Истината е, че креативните хора често имат проблеми с концентрирането върху сериозни задачи, тъй като съзнанието им непрекъснато се рее. В същото време е много трудно да се отклони вниманието им от това, което наистина ги е заинтригувало и те отдават цялата си енергия върху обекта на интереса им.

Емоционални са
Тяхната силна връзка с емоциите и добре развитата емоционална интелигентност предизвикват чести промени в настроението и ги правят склонни към интровертност и социална изолация.

Те са наблюдателни
Творческите хора не спират да разпитват света около себе си и затова използват широкия си спектър от способности за наблюдение и анализ. Те не приемат нещата такива, каквито са. Дори и най-простите неща анализират, търсят причина за тях и ако тя не е задоволителна, задават всички въпроси, които им се струват подходящи, за да задоволят любопитството си.