Правилната употреба на езика

Колко хора могат да се похвалят с употребата на чист език. За съжаление – малко! Както в чужбина, така и у нас книжовното слово си остава предимно писаното. Забелязали ли сте как във всекидневното си общуваме предимно, ползвайки низ от изрази и понятия – част от нашата работна среда, от обкръжението приятели и роднини. Повечето …

Книжовният език е нормативен

Заглавието със сигурност ще ви подведе, че ще вляза в някакви тясно специализирани езиковедски рамки, но не е така. Ще ви разкажа за словесната схватка, в която се наложи да вляза тия дни, за да защитя родния правопис. Споменах ви за разни страници във фейсбук, навъдили се напоследък, които имат претенции, че разбират от правопис, …