Теорията на оскъдността, приложена в живота

Икономическата теория на оскъдността се занимава с ограниченото количество ресурси в определен момент във времето. Това значи, че поради недостига на ресурси, могат да се произведат ограничен брой продукти. Тя може да се приложи и в живота. Да речем, че нашите ресурси са знания, време и пари. Как ги разпределяме се отразява на успеха ни. …