Теорията на оскъдността, приложена в живота

Икономическата теория на оскъдността се занимава с ограниченото количество ресурси в определен момент във времето. Това значи, че поради недостига на ресурси, могат да се произведат ограничен брой продукти. Тя може да се приложи и в живота. Да речем, че нашите ресурси са знания, време и пари. Как ги разпределяме се отразява на успеха ни. …

Ах, тези пари!

Трябва да пипаш клавиатурата с кадифени ръкавици, когато пишеш за парите и жените. Двете са в неразривна връзка от векове. Обикновено вървят едно след друго в тази последователност и никога в обратен ред. Поне повечето мъже така разсъждават. Колко парадоксално е, че и без двете нe можем, но и двете могат да ни вкарат в …

Имате ли си касичка?

Помните ли онези симпатични глинени касички, които имахме едно време. Бяха най-разнообразни, имаше под формата на кученца, прасенца, котки, Жабки, къщички и какви ли още не. Пълнехме ги със стотинки и даже понякога пускахме и по-едри банкноти с надеждата някой ден да съберем повече „бели пари за черни дни“. Спомням  си, че бяха голям хит. …