Теорията на оскъдността, приложена в живота

Икономическата теория на оскъдността се занимава с ограниченото количество ресурси в определен момент във времето. Това значи, че поради недостига на ресурси, могат да се произведат ограничен брой продукти. Тя може да се приложи и в живота. Да речем, че нашите ресурси са знания, време и пари. Как ги разпределяме се отразява на успеха ни. Нека приемем, че за един пълноценен живот е нужно да се фокусираме върху тези 3 фактора, да извлечем максимума от тях. Как?

learn-moreЗнания например можем да придобием по два начина – чрез личен опит и чрез този на другите. Знанията от личен опит се придобиват бавно, а понякога и мъчително. Знанията от чужд опит също са важни, защото са натрупани от човек, който вече е постигнал това, към което вие се стремите. Тук се намесват менторите, от които може да се учите и то бързо. Те ви спестяват време по пътя към успеха. Естествено може сами да придобиете нужните ви знания, но това ще отнеме доста по-дълго време, а нали се стремим към максимална полза.

Времето трябва да се разпределя подобаващо и да се приоритизира. Затова трябва да сте наясно със себе си кои са истински важните неща в живота ви, какво конкретно искате да постигнете. Когато намерите посоката, в която искате да се движите, и подредите приоритетите си по важност, тогава ще сте разпределили ограничения ресурс от време, с който разполагате.

Що се отнася до парите, то тук трябва да прегледате бюджета си и да вземете решение за него спрямо целите, които сте си поставили. Това как ще разпределите парите си сега, ще изиграе роля за средствата, с които ще разполагате в бъдеще. Затова трябва да станете по-добри в управлението на личните си финанси. Определете си бюджет за определени дейности и като цяло станете финансово грамотни с малкото, което имате сега, и това със сигурност ще ви е от ползва, когато се сдобиете с повече.