Бизнес презентации и ораторско майсторство

Смятам личния житейски опит за най-ценното си притежание, ако мога така да се изразя. Имам поглед както с писмения, така и с устния превод, така че днес ще си позволя да поговоря и малко върху втория вид и то в бизнес сферата на презентациите.

Устният превод може да те срещне с всякакви интелигентни индивиди, които владеят изкуството да презентират. Те знаят къде да повишат тон, за да наблегнат на казаното, и как да оформят една презентация по правилния начин.

Презентаторът е в центъра на вниманието, ролята на преводача е поддържаща, но и последният също трябва да владее ораторското майсторство. Независимо дали преводът е симултантен или консекутивен, преводачът трябва да препредава тона на говорене на оратора и да съгласува своите с неговите похвати, а за това се изискват умения, които идват с практиката. С това нямам проблеми.

presentДа се върнем на презентациите като тема, която силно ме заинтригува. Желанието ми да навляза по-надълбоко в изготвянето им, естествено, бе повлияно от това, което съм видял на работа. Вниманието си насочвам към бизнес презентациите конкретно, тъй като те ми изглеждат най-професионално направени. Може някой ден и на мен да ми се наложи да презентирам нещо свое, затова е добре да съм подготвен отрано.

Основно правило, което сигурно вече знаете, е, че слайдовете не трябва да съдържат твърде много текст, а само важни неща, изнесени с булети. Непременно в началото трябва да се спомене какви са ползите от презентираното за слушателя. Това е начин да го накараме да слуша внимателно, защото там открива нещо полезно за себе си. Преди това обаче трябва да представите себе по такъв начин, че да предизвикате доверие. Покажете, че знаете за какво говорите, че сте експерт в областта си.

Излишно е да се споменава, че дизайнът на всички слайдове трябва да е един и същ и да отговаря по строгост на темата на бизнес презентацията. Правописни грешки не трябва да се допускат. Човешкият мозък реагира по-добре на изображения, отколкото на текст и е по-склонен да запомни тях, свързвайки ги с нещо чуто. Това обаче не значи, че трябва да напълним презентацията си с тях – стремим се към умерена употреба, иначе би изглеждало непрофесионално.