Бизнес презентации и ораторско майсторство

Смятам личния житейски опит за най-ценното си притежание, ако мога така да се изразя. Имам поглед както с писмения, така и с устния превод, така че днес ще си позволя да поговоря и малко върху втория вид и то в бизнес сферата на презентациите. Устният превод може да те срещне с всякакви интелигентни индивиди, които …