България за начинаещи

„България за начинаещи“ е озаглавен забавен проект, публикуван във Фейсбук. Представлява своеобразен езиков учител, който помага на чуждите туристи да се ориентират в страната ни. Всяка държава си има специфични наименования на местносни, области, градове. Чужденците трудно ги помнят и произнасят. Доста често бъркат и ударението и артикулират трудно – общо взето не успяват да …

Бизнес презентации и ораторско майсторство

Смятам личния житейски опит за най-ценното си притежание, ако мога така да се изразя. Имам поглед както с писмения, така и с устния превод, така че днес ще си позволя да поговоря и малко върху втория вид и то в бизнес сферата на презентациите. Устният превод може да те срещне с всякакви интелигентни индивиди, които …