Добрият преводач се познава по метафорите

Винаги съм твърдял, че добрият преводач се различава от своите колеги по съответствието в изказа, който открива между оригиналния и родния език. По това личи задълбоченото познаване и съобразителността на представяне на текстовата картина. Да знаеш как да представиш дадено фразеологично словосъчетание в контекста на изречението е истинско умение. И ако някои хора, завършили филологическа …

Добрият превод е като жената

„Добрият превод е като жената – ако е верен, не е хубав, ако е хубав, не е верен!‟ – тази мисъл ми попадна наскоро. Моите разсъждения на тази тема са неизчерпаеми, не само, защото се занимавам именно с това, но и защото напоследък доста представители на професията сериозно срамят достойнството на преводача. Сега почти всеки, …

За хубавия превод и поезията

Казват, че поезията е това, което се губи при превода. Не звучи много ласкателно за преводачите, но понякога с много добрата поезия се случва така. Колкото и добър да е един преводач, няма как да предаде звученето на оригиналния език, звучене, защото поезията в голямата си част е по-близо до музиката, отколкото до словото. Като …