Орлин Алексиев и инфраструктурата на образованието

Орлин Алексиев е общински съветник от Столичния общински съвет, който заема отговорната длъжност председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ). Този Фонд се занимава с акумулирането на средствата, постъпили от приватизация на общинско имущество и се инвестират в проекти, целящи облагородяването на град София.

Основен приоритет за Столичния общински съвет и Фонда е инвестирането в проекти, свързани с подобряването на инфраструктурата на образованието.

Проучванията през последните години показват, че заобикалящата среда силно влияе на начина, по който учениците възприемат предоставената им информация. Ако те се намират в едно студено, тъмно съоръжение с остаряла база, това би имало негативен ефект върху учебните им резултати, както и обратното – ако обстановката е приветлива, топла и приятна, това повишава желанието на децата да посещават учебната институция и да учат нови неща. Ето защо Столична община се старае чрез средствата от СОПФ да създаде подходяща среда, в която децата да растат и учат, да се осигури необходимия капацитет и място за всички деца в детските градини и училища в града чрез строителство на нови и разширение на съществуващите сгради.

Орлин Алексиев уточни в интервю за медиите, че след земетресението през 2012-а година е извършено обследване на сградния фонд, ползван от училища и детски градини, като са се направили конкретни предписания за укрепване на сградите район по район.

По света детските градини и училища се проектират и реконструират по специални модели, така че децата, в зависимост от тяхната възраст, да могат да възприемат най-бързо и дълготрайно предлаганата информация. Така например е доказано, че децата в предучилищна възраст и началните класове, много по-лесно и бързо запомнят докато играят или сами изпробват дадена теория. Ето защо много детски градини и класни стаи са пригодени за едно „неформално“ обучение, в което детето не е принудено да седи на чин и да гледа черната дъска, а е сред цветни и интересни предмети, които му помагат да усвои по-добре материалът.

Спортът от друга страна заема също толкова важна част в развитието на децата. Ето защо Орлин Алексиев и СОПФ реализират редица проекти за реновирането на спортните салони на училища и осигуряването на повече места за спорт на открито.

Ценете се

Хората, които ценят себе си имат своята автентичност и се харесват такива каквито са. Те не са най-красивите и умните. Те просто ценят себе си със своите качества и са се приели. Освен това приемат другите такива каквито са.  Най-успешните хора са именно такива, не се страхуват да са автентични. Тогава и хората ще ви приемат. Наслаждавайте се на това, което сте вие. Ти можеш да си идеален, но ако ти не се харесваш няма да има кой да те хареса.  Вярвайте, че Бог ви е създал точно такива каквито сте с добра цел, защото всеки има своето място тук и сега такъв, какъвто е. Ако вие вътрешно нямате висока самооценка за себе си няма кой да ви помогне дори пластичните хирурзи.

Тайните на доброто интервю за работа

Всяко едно интервю за работа си е стресиращо, много повече за кандидатите, но и за самите интервюиращи. Във видеото по-долу ще намерите няколко полезни съвета за това как трябва да подходите към интервюто си за нова работа.

Всъщност не трябва да забравяте, че това всъщност е разговор с друго човешко същество. Професионалните мениджъри по подбор на персонал са обучени да успяват да разчупват леда с различни общи и въведителни въпроси, с които целят именно да отпуснат събеседника и да го предразположат. Защото целта на една такава среща е кандидатите да покажат възможно най-доброто от себе си.

Разбира се има въпроси, които са меко казано подводни камъни, като например това защо искате да смените работата си. Много е важно в такъв момент да съсредоточите отговора си върху това, което ви е липсвало на предишното работно място и това, което търсите на новото (дори и причината да е била, че не можете да понасяте шефа си). Важното е да покажете, че сте целеустремени хора, които искат да се развиват.

Ето и видеото, в което можете да видите още полезни съвети за това как да се представите възможно най-добре на едно интервю за работа:

Синя икономика

След 10 години всеки десети работещ в Кипър ще е зает в „синята икономика“. 80% от всички работни места в нея ще са в морския и крайбрежен туризъм, като техния брой през този период ще нараства значително, отразявайки голямото значение на сектора за развитието на страната. Веднага след него се нарежда морският транспорт и търговското корабоплаване, в чиито ведомости ще е всеки един от шест заети в „ синята икономика“.

Сред най-търсените кадри в близкото бъдеще ще бъдат мениджърите на пристанищни съоръжения, оператори на портални кранове, морски адвокати, специалисти по управлението и опазването на морската среда, морски инспектори, квалифицирани работници в областта на аквакултурата и рибарството. Така вижда „ сините професии до 2026г. в Кипър специално проучване на работната сила, разработено и представено от Центъра за развитие на човешките ресурси. В него се анализира „Синята икономика“ в страна, в която включва 39 икономически сектора групирани в 6 основни категории, за да се индентифицират нейните потребности от специалисти в следващия 10 годишен период. Целенасочената подготовка на необходимите кадри, навременното им образование и обучение, придобиването на специални умения и квалификации играе важна роля за реализиране на огромните възможности.

Иновациите в разплащанията

По-широкото използване на електронни разплащания от институциите, бизнеса и крайните потребители е един от сигурните за борба със сивата икономика, както и за по-ефективното планиране и разходване на публични средства. А това рефлектира върху цялото общество. Затова инвестициите в иновации в настоящето всъщност са инвестициите на бъдещето по-справедливо общество и по-комфортно ежедневие на гражданите. Този процес изисква сътрудничество на няколко нива – правителство, бизнес и граждани, с които ние работим успешно на глобално и локално ниво.